NOT KNOWN FACTS ABOUT เทพเจ้ากวนอู

Not known Facts About เทพเจ้ากวนอู

Not known Facts About เทพเจ้ากวนอู

Blog Article

ด้วยเหตุนี้เอง ทำให้ในประเทศจีนมีศาลเจ้าของกวนอูเป็นจำนวนมาก และยังแพร่หลายในไต้หวัน ฮ่องกง รวมทั้งในประเทศต่างๆ ทั้งในเอเชียและยุโรป ที่มักจะมีศาลกวนอูอยู่ตามแหล่งชุมชนชาวจีนทั่วทุกมุมโลก

การบูชากราบไหว้เทพเจ้ากวนอูนั้น มีความเชื่อสำคัญว่า...จะทำให้ประสบความสำเร็จ พบแต่ความซื่อสัตย์ อีกทั้งมีคนเคารพนับถือต่อผู้ที่บูชา ปราศจากคนปองร้าย รวมทั้งสามารถฝ่าฟัน.

ที่มาสติกเกอร์ใหม่ โฉมใหม่กรุงเทพ จุดเช็คอินยอดฮิต บนคานรางรถไฟฟ้า

'คลัง' จ่อแก้กฎหมาย ลดเวลาติด 'แบล็กลิสต์' หนี้เสียในเครดิตบูโร

“กวนอู”...เป็นผู้เชี่ยวชาญในเพลงอาวุธ สนใจศึกษาประวัติศาสตร์ มีความเชี่ยวชาญในด้านสงครามและคัมภีร์หลี่ซื่อชุนชิว มีเรื่องเล่าที่ชาวบ้านรู้กันดี เช่น กวนอูบุกเดี่ยวข้ามฟาก กวนอูคืนตราตั้ง บุกเดี่ยวพันลี้ หลังจากท่านสิ้นไปจึงถูกยกเป็นเทพเจ้า...และได้รับการยกย่องเป็น “เทพบู๊”

เทพเจ้ากวนอูคือใคร มีประวัติอย่างไร มีกี่ปาง

“ศรัทธา”...นำมาซึ่งปาฏิหาริย์? เชื่อไม่เชื่อโปรดอย่าได้...“ลบหลู่”.

‘โรคติดเชื้อข้ามสายพันธุ์’ ระบาดง่ายขึ้น เพราะ ‘ภาวะโลกร้อน’

ศาลเจ้าพ่อกวนอูแห่งนี้จึงถือได้ว่าเป็นหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง

Your browser isn’t supported anymore. Update it to have the finest YouTube knowledge and our most up-to-date options. Find เทพเจ้ากวนอู out more

You're using a browser that isn't supported by Fb, so we have redirected you to definitely an easier Model to supply you with the ideal knowledge.

ด้วยเหตุนี้ ไม่ว่าเวลาจะพ้นผ่านไปนานนับร้อยนับพันปี ความเชื่อความศรัทธาในเทพเจ้ากวนอูที่มีฐานะเสมือนหนึ่ง “เทพแห่งความซื่อสัตย์” “เทพเจ้าแห่งโชคลาภ” และ “เทพแห่งสงคราม” จึงกลายมาเป็นสัญลักษณ์สิริมงคลที่หยั่งรากฝังลึกอยู่ในคติความเชื่อของชาว จีนมาทุกยุคทุกสมัย และเป็นที่สักการบูชามาตราบจนปัจจุบัน

การออกแบบก่อสร้างให้มีการเล่นระดับเป็นส่วนๆ ได้แก่ ลานรอบอาคารขึ้นบันไดคู่สู่ซุ้มประตูทางเข้าก่อนที่จะเข้าสู่ลานกลางอาคารชั้นสอง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์หนึ่งของงานสถาปัตยกรรมจีน

ทรูไอดี โลกความสุขในทุกตัวตนของคุณ

พร้อมคาถาบูชา เรียกโชคลาภไหลมา ค้าขายร่ำรวย!

Report this page